Příkazy

28.10.2005 | Paľo Delinčák

Dole sú príkazy do konzoly, ktorú vyvoláte klávesom [~]: 
 

 

Obecné


admin.start [admin password] - admin práva pre hráča
ban.clear [ID in banlist] - odstráni hráča zo zoznamu zabanovaných hráčov
ban.clearall vyčistí zoznam zabanovaných hráčov
ban.list – zobrazí zoznam zabanovaných hráčov
cln.list – zobrazí zoznam hráčov
dbg.ping – zobrazí váš ping
dbg.pingclns – zobrazí ping hráčov
dgb.showfps – zobrazí fps
 

Zobrazenie nastavení 

 
list.mapset – zobrazí nastavenie mapy
list.srvset – zobrazí nastavenie serveru
mut.list – zobrazí zoznam aktívnych zmien
 

Administrácia máp

 

mrot.changemap [map] [mode] - zmení mapu/mód hry
mrot.list – zobrazí aktuálny zoznam máp na servere
mrot.listavailable – zobrazí zoznam všetkých dostupných máp na servere
mrot.next – spustí nasledujúcu mapu
mrot.restartmap – reštartuje aktuálnu mapu
mrot.restartround – reštartuje kolo
 

Nastavenia hry 


opt.ctrl.mousesens [0-100] – nastaví citlivosť myši
opt.gen.aimswitch [0-1] – keď je vypnutý môžeš mieriť keď stlačíš AIM klávesu. Keď je zapnutý tak slúži ako prepínač.
opt.gen.crosshaircolor [0-4] – zmení farbu zameriavača [0=biela, 1=žltá, 2=zelená, 3=červená, 4=modrá]
opt.gen.explwhistle [0-1] – piskot v ušiach po explózií
opt.gen.gore [0-1] - krvavé efekty
opt.gen.mpcnskills [0-2] – správy o zabití sa budú zobrazovať v konzole (0=Všetkých, 1=Tvoje, 2=Žiadne)
opt.gen.mphudchat [0-1] – chatovacie správy, ktoré sa zobrazia v HUDe
opt.gen.mphudcheating [0-1] –cheatovacie správy, ktoré s zobrazia v HUDe
opt.gen.hudjoin [0-1] – systémové správy
opt.gen.hudpickups [0-1] - správy o zdvíhaní
 

Nastavenia grafiky 


opt.gfx.characterdetails [0-1.0] [0-2] – zmení vykresľovanie postáv
opt.gfx.effects [0-1.0] – zmení detaily efektov
opt.gfx.flyshells [0-1.0] – zmení množstvo nábojníc na zemi)
opt.gfx.gamma [0-1.0] – svetlosť obrazovky
opt.gfx.ragdoll [0-3] – použitie ragdoll efektov (0=Žiadne, 1=Minimum, 2=Stredne, 3=Maximum)
opt.gfx.shotlight [0-1] - prispôsobí plameň pri streľbe
opt.gfx.texmanager [0-1] - manažér textúr (0=Systémová pamäť, 1=Video pamäť)
opt.gfx.texcharactershigh [0-1] - sprístupní detailné textúry postáv
opt.gfx.textequipmwnthigh [0-1] - sprístupní detailné textúry pre hráčove veci
opt.gfx.texlightmapshigh [0-1] - sprístupní detailné tiene v okolitom prostredí
opt.gfx.textmachineshigh [0-1] – sprístupní detailné textúry pre vozidlá a prístroje
opt.gfx.textscenehigh [0-1] – sprístupní detailné textúry v okolitom prostredí
opt.gfx.texweaponshigh [0-1] – sprístupní detailné textúry zbraní
 

Zákazy hráčom 


pl.ban [player ID] [hours] – ban hráča na určitú dobu
pl.kick [player ID] – kick hráča zo serveru
pl.list – zobrazí zoznam hráčov 
remcon.joinlist – zoznam adminov
 

Nastavenia serveru 


srv.adminpassord [heslo] – zmení administrátorské heslo
srv.autobalance [0-1] – vyrovnávanie hráčov v tíme
srv.banteamkill [hodín] – kick TK na určitú dobu
srv.blindspectator [0-1] – keď ste spectátor tak vidíte len čiernu obrazovku
srv.chatdead [0-1] – správy mŕtveho uvidia aj živý
srv.chatspectator [0-1] – správy od spectátora vidia všetci
srv.cpufriendly [0-1] – iba pre dedicated servery – zmení fps limit, ktorý zaťažuje cpu
srv.hbautoupdate [0-1] – automatická aktualizácia HradBy
srv.hbuploadlimit [2-64] – limit uploadu HradBy k pripojeniu hráča v kb/s
srv.hradba – zobrazí stav HradBy
srv.ip – zobrazí ip adresu serveru
srv.kickhighping [ping] – kopne kick hráča s väčším pingom ako je určený
srv.kickidle [min] – kopne hráča, ktorý je neaktívny
srv.kickteamkill [kills] – kick TK hráča, ktorý prekročí hranicu TK
srv.maxclns – zobrazí limit hráčov na serveri
srv.msgofday [text] – zmení správu serveru
srv.mwplimit [1-99] – zmení miznutie zbraní
srv.name – zobrazí názov serveru
srv.password [password] – zmení heslo pre pripojenie hráčov k serveru
srv.port – zobrazí výstupný port serveru
srv.remconip – zobrazí IP adresu vzdialenej konzoly na správu
srv.remcoport - zobrazí port k vzdialenej konzole na správu
srv.respinvulner [sec] – respawn ochrana
srv.rpg – status RPG nastavenia
srvrpg.filename – zobrazí názov súboru, ktorý sa používa pre ukladanie RPG výsledkov hráčov
srv.vietnammode [0-1] – vietnam mód
srv.voting.banplayer [0-1] – možnosť hlasovať o ban hráča
srv.voting.changemap [0-1] – možnosť hlasovať o zmenu mapy
srv.voting.clinterval [sec] – časový interval po ktorom možno znova hlasovať
srv.voting.kickplayer [0-1] – možnosť hlasovať o kick hráča
srv.voting.nextmap [0-1] – možnosť hlasovať o zmenu nasledujúcej mapy
srv.restartmap [0-1] – možnosť hlasovať o reštart mapy
upld.list – zobrazí zoznam hráčov, ktorý sťahujú update HradBy
 

Pre užívateľa 

 
user.chattoconsole [0-1] – chat sa vypisuje do konzoly
user.sendchat [text] – pošle správu do chtu
user.suicide – spáchaš samovraždu
 

Pre CTF 

 
ctf.endrule.time [sec] – definuje dĺžku jedného kola
ctf.endrule.teamscore [score] – definuje maximálnu hodnotu skóre ctf.reinforcement [sec] – definuje čas, za ktorý sa hráči vrátia späť do hry
ctf.reinforcement_min [sec] - definuje minimálny čas, za ktorý sa hráči vrátia späť do hry
ctf.droppedflaglimit [sec] – definuje čas, za ktorý sa odhodená vlajka vráti späť
ctf.respawn.objects [sec] – definuje čas, za ktorý sa zničené objekty obnovia
ctf.respawn.vehicles [sec] - definuje čas, za ktorý sa zničené vozidlá obnovia
 

Pre DM 

 
dm.endrule.score [score] - definuje skóre, ktoré je potrebné na výhru kola
dm.endrule.time [sec] - definuje dĺžku jedného kola
dm.respawn.objects [sec] – definuje čas, za ktorý sa zničené objekty obnovia
dm.respawn.vehicles [sec] - definuje čas, za ktorý sa zničené vozidlá obnovia
 

Pre TDM 

 
tdm.endrule.time [sec] - definuje dĺžku jedného kola
tdm.endrule.teamscore [score] - definuje skóre, ktoré je potrebné na výhru kola pre tím
tdm.respawn.objects [sec] - definuje čas, za ktorý sa zničené objekty obnovia
tdm.respawn.vehicles [sec] - definuje čas, za ktorý sa zničené vozidlá obnovia

 

Vietcong Centrála

Vitajte na novej Scorpions Vietcong Centrále (VCC). Niektorý poznali tento web keď tu bola ešte len stránka o VC2. Ale tomu je koniec. Teraz tu je VC1, FA, RD/RS a VC2 modul. Nehovorím že updaty budú bývať každý deň ale budú bývať minimálne 2-krát týždene. Dúfam že sa časom dostaneme medzi najlepšie weby o Vietcongu.

Ján "J" Trenčanský

1.8.2008